Dokumenty ke stažení


Reklama:
Nový Metodický pokyn MMR k rozúčtování Občanský zákoník Občanský zákoník (Bytové spoluvlastnictví) Zákon o obchodních korporacích Zákon o obchodních korporacích (Družstva) Zákon o službách Zákon o službách z roku 2016​ Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Zákon o hospodaření energií Zákon o hospodaření energií (novela) ISIR / Hlasovací lístek o přijetí reorganizačního plánu dle § 346 insolvenčního zákona (Soubor typu PDF pro tisk a ruční vyplnění) ISIR / Hlasovací lístek o přijetí reorganizačního plánu dle § 346 insolvenčního zákona (Soubory typu PDF pro vyplnění na počítači) ISIR / Hlasovací lístek o přijetí reorganizačního plánu dle § 346 insolvenčního zákona (Pokyny k vyplnění) ISIR / Hlasovací lístek o přijetí reorganizačního plánu dle § 346 insolvenčního zákona (Předvyplněné vzory) ISIR / Hlasovací lístek dle § 50 insolvenčního zákona (Soubor typu PDF pro tisk a ruční vyplnění) ISIR / Hlasovací lístek dle § 50 insolvenčního zákona (Soubory typu PDF pro vyplnění na počítači) ISIR / Hlasovací lístek dle § 50 insolvenčního zákona (Pokyny k vyplnění) ISIR / Hlasovací lístek dle § 50 insolvenčního zákona (Předvyplněné vzory) ISIR / Hlasovací lístek podle § 401 insolvenčního zákona (Soubory typu PDF pro vyplnění na počítači) ISIR / Návrh na povolení oddlužení (Soubory typu PDF pro vyplnění na počítači) ISIR / Návrh na povolení oddlužení (Pokyny k vyplnění) ISIR / Přihláška pohledávky (Soubory typu PDF pro vyplnění na počítači) ISIR / Přihláška pohledávky (Pokyny k vyplnění) ISIR / Popření pohledávky přihlášeným věřitelem (Soubor typu PDF pro tisk a ruční vyplnění) ISIR / Popření pohledávky přihlášeným věřitelem (Soubory typu PDF pro vyplnění na počítači) ISIR / Popření pohledávky přihlášeným věřitelem (Pokyny k vyplnění) ISIR / Popření pohledávky přihlášeným věřitelem (Předvyplněné vzory) ISIR / Návrh na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele (Soubory typu PDF pro vyplnění na počítači) ISIR / Návrh na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele (Pokyny k vyplnění) ISIR / Návrh na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele (Předvyplněné vzory) ISIR / Seznam přihlášených pohledávek (Soubory typu PDF pro vyplnění na počítači) ISIR / Přezkumný list zajištěné pohledávky (Soubory typu PDF pro vyplnění na počítači) ISIR / Přezkumný list nezajištěné pohledávky (Soubory typu PDF pro vyplnění na počítači) ISIR / Prohlášení dlužníka (Soubory typu PDF pro vyplnění na počítači) ISIR / Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou (Soubory typu PDF pro vyplnění na počítači) ISIR / Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou (Pokyny k vyplnění) ISIR / Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou (Předvyplněné vzory) ISIR / Soupis majetkové podstaty (Soubory typu PDF pro vyplnění na počítači) ISIR / Konečná zpráva (Soubory typu PDF pro vyplnění na počítači) ISIR / Zpráva o plnění reorganizačního plánu (Soubory typu PDF pro vyplnění na počítači) ISIR / Zpráva pro oddlužení (Soubory typu PDF pro vyplnění na počítači) ISIR / Zpráva o přezkumu (Soubory typu PDF pro vyplnění na počítači) ISIR / Záznam o jednání s dlužníkem (Soubory typu PDF pro vyplnění na počítači) ISIR / Zpráva o plnění oddlužení (Soubory typu PDF pro vyplnění na počítači) ISIR / Zpráva o splnění oddlužení (Soubory typu PDF pro vyplnění na počítači) Zápis vkladem / Formulář návrhu na vklad / Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad Zápis vkladem / Formulář návrhu na vklad / Základ formuláře návrhu na vklad (obálka) Zápis vkladem / Formulář návrhu na vklad / Příloha - Údaje o účastnících řízení – fyzických osobách Zápis vkladem / Formulář návrhu na vklad / Příloha - Údaje o účastnících řízení – právnických osobách Zápis vkladem / Formulář návrhu na vklad / Formulář II. A Označení práv, která mají být zapsána ke stavbám, pozemkům a právu stavby Zápis vkladem / Formulář návrhu na vklad / Formulář II. B Označení práv, která mají být zapsána k jednotkám vymezeným podle zákona o vlastnictví bytů Zápis vkladem / Formulář návrhu na vklad / Formulář II. C Označení práv, která mají být zapsána k jednotkám vymezeným podle občanského zákoníku Zápis vkladem / Formulář návrhu na vklad ve formátu ZFO / Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí Zápis vkladem / Vzory vyplněného návrhu na vklad / Vzor 1 - vklad vlastnického práva a věcného břemene Zápis vkladem / Vzory vyplněného návrhu na vklad / Vzor 2 - vklad zástavního práva Zápis vkladem / Vzory vyplněného návrhu na vklad / Vzor 3 - vklad vlastnického práva k novým jednotkám podle změny prohlášení vlastníka budovy o vymezení nových jednotek Zápis vkladem / Vzory vyplněného návrhu na vklad / Vzor 4 - vklad vlastnického a zástavního práva k bytové jednotce Zápis vkladem / Formuláře pro některé typy vkladových listin / Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (pro osobu) Zápis vkladem / Formuláře pro některé typy vkladových listin / Potvrzení o zániku podzástavního práva Zápis vkladem / Formuláře pro některé typy vkladových listin / Potvrzení o zániku věcného práva předkupního Zápis vkladem / Formuláře pro některé typy vkladových listin / Potvrzení o zániku věcného práva předkupního k jednotce Zápis vkladem / Formuláře pro některé typy vkladových listin / Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (spojené s vlastnictvím nemovitosti) Zápis vkladem / Formuláře pro některé typy vkladových listin / Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro osobu) Zápis vkladem / Formuláře pro některé typy vkladových listin / Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k nemovitosti (pro jednotku) Zápis vkladem / Formuláře pro některé typy vkladových listin / Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Zápis vkladem / Formuláře pro některé typy vkladových listin / Potvrzení o zániku zástavního práva Zápis vkladem / Formuláře pro některé typy vkladových listin / Potvrzení o zániku podzástavního práva k jednotce Zápis vkladem / Formuláře pro některé typy vkladových listin / Souhlasné prohlášení o vzniku, změně nebo zániku práva k nemovitosti Zápis vkladem / Formuláře pro některé typy vkladových listin / Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění Zápis záznamem / Návrh na záznam práva / Návrh na záznam práva Zápis (změna) jiných údajů / Změna údajů o pozemku / Ohlášení změny údajů o pozemku Zápis (změna) jiných údajů / Změna údajů o pozemku / Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí se stala stavba Zápis (změna) jiných údajů / Změna údajů o pozemku / Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí je stavba Zápis (změna) jiných údajů / Změna údajů o pozemku / Prohlášení vlastníka, že změna stavby byla dokončena Zápis (změna) jiných údajů / Změna údajů o pozemku / Prohlášení vlastníka, že změna fyzického stavu pozemku již byla uskutečněna Zápis (změna) jiných údajů / Změna údajů o pozemku / Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků Zápis (změna) jiných údajů / Změna údajů o pozemku / Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků téhož vlastníka Zápis (změna) jiných údajů / Změna údajů o pozemku / Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků Zápis (změna) jiných údajů / Změna údajů o pozemku / Prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků Zápis (změna) jiných údajů / Změna údajů o stavbě / Ohlášení změny údajů o stavbě, která není součástí pozemku ani práva stavby Zápis (změna) jiných údajů / Změna údajů o stavbě / Prohlášení vlastníka, že nová stavba byla dokončena Zápis (změna) jiných údajů / Změna údajů o právu stavby / Ohlášení změny údajů o právu stavby, jehož součástí se stala stavba Zápis (změna) jiných údajů / Změna údajů o jednotce / Ohlášení změny údajů o jednotce Zápis (změna) jiných údajů / Změna údajů o vlastníku / Ohlášení změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném Zápis (změna) jiných údajů / Další změny jiných údajů / Návrh na opravu chyby v katastrálním operátu Poskytování údajů / Dálkový přístup a webové služby / Žádost o zřízení účtu Dálkového přístupu do KN / Bezúplatný účet Poskytování údajů / Dálkový přístup a webové služby / Žádost o zřízení účtu Dálkového přístupu do KN / Ověřující účet Poskytování údajů / Dálkový přístup a webové služby / Žádost o zřízení účtu Dálkového přístupu do KN / Osoby se zdravotním postižením Poskytování údajů / Dálkový přístup a webové služby / Žádost o zřízení účtu pro aplikaci WSDP / Czech POINT Poskytování údajů / Dálkový přístup a webové služby / Žádost o zřízení účtu pro aplikaci WSGP / Žádost o zřízení účtu pro aplikaci Webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů (WSGP) Poskytování údajů / Dálkový přístup a webové služby / Prokázání totožnosti podle GDPR / Prokázání totožnosti podle GDPR nebo změna kontaktních údajů Poskytování údajů / Šíření / Žádost o šíření dat KN dle §23a – za úplatu Poskytování údajů / Šíření / Žádost o šíření dat KN dle §23b – s nárokem na poskytnutí dat KN bezúplatně Poskytování údajů / Šíření / Dodatek k žádosti o šíření Poskytování údajů / Šíření / Hlášení šířených dat na základě žádosti dle §23a – za úplatu Poskytování údajů / Výměnný formát katastru / Žádost o výdej dat ve výměnném formátu na KÚ (KP) Poskytování údajů / Výměnný formát katastru / Žádost o výdej dat ve výměnném formátu na ČÚZK Poskytování údajů / Další poskytované služby / Žádost o poskytnutí kopie listiny ze sbírky listin katastru Poskytování údajů / Další poskytované služby / Žádost o poskytnutí přehledu vlastnictví z území České republiky Poskytování údajů / Další poskytované služby / Poskytování dat k diplomové, bakalářské nebo semestrální práci Zeměměřickým úřadem Poskytování údajů / Další poskytované služby / Žádost o výdej katastrálních map v rastrové podobě Poskytování údajů / Další poskytované služby / Žádost o poskytnutí cenových údajů Zeměměřické činnosti / Geometrický plán (GP) / Žádost o potvrzení geometrického plánu Zeměměřické činnosti / Geometrický plán (GP) / Popisové pole GP s výkazem dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí Zeměměřické činnosti / Geometrický plán (GP) / Popisové pole formuláře pro GP Zeměměřické činnosti / Geometrický plán (GP) / Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí Zeměměřické činnosti / Záznam podrobného měření změn / Popisové pole Záznamu podrobného měření změn Zeměměřické činnosti / Záznam podrobného měření změn / Výpočet výměr parcel (dílů) Zeměměřické činnosti / Dokumentace o vytyčení hranice pozemku / Vytyčovací náčrt Zeměměřické činnosti / Dokumentace o vytyčení hranice pozemku / Protokol o vytyčení hranice pozemku Zeměměřické činnosti / Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností, úřední průkazy / Žádost o udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností – podle zákona č. 200/1994 Sb. Zeměměřické činnosti / Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností, úřední průkazy / Žádost o vydání úředního průkazu pro vstup na nemovitosti při výkonu zeměměřických činností Zeměměřické činnosti / Globální navigační družicový systém pro účely katastru / Protokol určení bodů technologií GNSS Zeměměřické činnosti / Globální navigační družicový systém pro účely katastru / Přihláška k programu Ověření polohy a sledování stability souřadnic permanentní stanice GNSS Zeměměřické činnosti / Globální navigační družicový systém pro účely katastru / Tiskopis pro Geodetické údaje o bodech podrobného polohového bodového pole